Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

Phụ tùng ô tô tiếng Anh - Kính xe

 • Front Right Side Door Glass - Mặt trước cửa kính bên phải
 • Front Left Side Door Glass - Mặt trước cửa kính bên trái
 • Rear Right Side Door Glass - Cửa kính bên phải phía sau
 • Rear Left Side Door Glass - Mặt sau cửa kính bên trái
 • Rear Right Quarter Glass - Kính phía sau bên phải
 • Rear Left Quarter Glass - Kính phía sau bên trái
 • Sunroof - Cửa sổ trời
  • Sunroof motor - Động cơ Cửa sổ trời
 • Sunroof Rail - Ray Cửa sổ trời
 • Sunroof Glass - Cửa kính Cửa sổ trời
 • Window motor - Động cơ cửa sổ
 • Window regulator - Điều chỉnh cửa sổ
 • Windshield (also called windscreen) - Kính chắn gió (còn gọi là kính chắn gió)
 • Window seal - Gioăng cửa sổ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Phụ tùng ô tô Việt | Thế giới phụ tùng ô tô | Phụ tùng ô tô Việt Nam | Phụ tùng xe hơi Việt Nam | Phụ tùng ô tô Hàn Quốc | Phụ tùng ô tô Nhật Bản | Phụ tùng ô tô Châu Âu | Phụ tùng ô tô Thế Giới | Phụ tùng ô tô online | Phụ tùng ô tô 24 | Phụ tùng ô tô vn | Phụ tùng ô tô | Dịch vụ chăm sóc ô tô