Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Phụ tùng ô tô tiếng Anh - Cửa xe

 • Front Right Outer door handle - Tay nắm cửa trước bên phải
 • Front Left Side Outer door handle - Mặt trước bên trái Tay nắm cửa bên ngoài
 • Rear Right Side Outer door handle - Phía sau bên phải Tay nắm cửa bên ngoài
 • Rear Left Side Outer door handle - Phía sau bên trái Tay nắm cửa bên ngoài
 • Front Right Side Inner door handle - Mặt trước bên phải Tay nắm cửa bên trong
 • Front Left Side Inner door handle - Mặt trước bên trái Tay nắm cửa bên trong
 • Rear Right Side Inner door handle - Phía sau bên phải tay nắm cửa bên trong

 • Rear Left Side Inner door handle - Tay nắm cửa bên trong Phía sau bên trái 
 • Back Door Outer Door Handles - Tay nắm cửa ngoài, cửa phía sau
 • Front Right Side Window motor - Động cơ cửa sổ bên phải phía trước 
 • Front Left Side Window motor - Động cơ cửa sổ bên trái phía trước 
 • Rear Right Side Window motor - Động cơ cửa sổ bên phải phía sau 
 • Rear Left Side Window motor - Động cơ cửa sổ bên trái phía sau 
 • Door control module - Module điều khiển cửa

 • Door seal - Con dấu cửa
 • Door water-shield - Tấm chắn nước
 • Hinge - Bản lề
 • Door latch - Chốt cửa
 • Door lock and power door locks - Khóa cửa và khóa cửa điện
 • Central-locking - Khóa trung tâm
 • Fuel tank (or fuel filler) door - Cửa bình nhiên liệu (hoặc lọc nhiên liệu)0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Phụ tùng ô tô Việt | Thế giới phụ tùng ô tô | Phụ tùng ô tô Việt Nam | Phụ tùng xe hơi Việt Nam | Phụ tùng ô tô Hàn Quốc | Phụ tùng ô tô Nhật Bản | Phụ tùng ô tô Châu Âu | Phụ tùng ô tô Thế Giới | Phụ tùng ô tô online | Phụ tùng ô tô 24 | Phụ tùng ô tô vn | Phụ tùng ô tô | Dịch vụ chăm sóc ô tô