Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Phụ tùng ô tô bằng tiếng anh - Ắc quy ô tô

Battery ( Ắc quy )
  • Performance Battery ( Pin hiệu suất )
  • Battery Box ( Hộp pin )
  • Battery Cable terminal ( Thiết bị đầu cuối cáp pin )
  • Battery Cable ( Cáp ắc quy )
  • Battery Control system ( Hệ thống kiểm soát pin )
  • Battery Plate ( Tấm pin )
  • Battery tray ( Khay pin )
  • Battery Cap ( Nắp pin )
  • Sulphuric Acid (H2SO4) ( Axit sunfuric  )
  • Distilled Water ( Nước cất )

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Phụ tùng ô tô Việt | Thế giới phụ tùng ô tô | Phụ tùng ô tô Việt Nam | Phụ tùng xe hơi Việt Nam | Phụ tùng ô tô Hàn Quốc | Phụ tùng ô tô Nhật Bản | Phụ tùng ô tô Châu Âu | Phụ tùng ô tô Thế Giới | Phụ tùng ô tô online | Phụ tùng ô tô 24 | Phụ tùng ô tô vn | Phụ tùng ô tô | Dịch vụ chăm sóc ô tô